Via Lucis Alternativa - celostní medicína3. Jak si můžeme pomoci

Bolestivost způsobují zkrácené svaly

To, že se pánev překlápí, způsobují povolené, ochablé svaly. Muži mají snahu posilovat svaly silovým cvičením, které drží svaly v napětí. Mnohdy jednostranná zátěž nebo špatně vedený trénink mohou způsobit, že svaly na jedné straně jsou zkráceny, na opačné povoleny. Stejně důležité, jako posilování, je také schopnost uvolňování svalového napětí.

Zkrácené svaly uvolňujeme pomalu, protahujeme, nehmitáme. Protažený sval vydrží 24 hodin, proto je třeba nejméně jednou denně cvičit. Raději vícekrát.

Hypermobilita ukazuje na uvolněné vazy. Náprava je v posílení svalů. Cvičit se musí opatrně, dobré jsou balanční cviky.

Záněty

Záněty v těle způsobuje patologický oheň, to je nespotřebovaná nebo špatně vedená energie. V psychice signalizuje agresivitu obrácenou proti sobě, boj sám se sebou. Něco chci, ale nemohu toho dosáhnout. Je to úroveň moci, bezmoci, nemoci. Napadený je také lymfatický systém.

Antibiotika zde nepomáhají, pouze tlumí příznaky zánětu. Jsou účinné proti bakteriím, na prvoky či viry nefungují.

Zánět je třeba vyléčit, jinak poškozuje vazivo. Využíváme čisticích technik na všech úrovních. Pití čisté vody, ale ne moc, pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu, hluboké dýchání, očista střev, lymfatické masáže. Možností je mnoho, systémů je mnoho.

Zátěže na orgánech

Zátěž na ledvinách způsobuje únavu, pomalou rekonvalescenci, bolesti v dolní části páteře. Pomohou zvláště lymfatické masáže.

Páteř je obrazem našeho těla. Každý obratel ovládá jeden orgán. Cvičením a masážemi udržíme páteř v dobrém stavu a tím si udržíme také zdraví. Každý orgán v těle je spojen s psychoemoční úrovní, mentální úrovní a duchovní úrovní. Nerovnováha v některé z těchto úrovní se odráží v bolesti ve fyzickém těle.

Významný léčebný systém poskytuje radixová medicína. Vychází z osobního horoskopu zrození, odkud lze přečíst zátěž na některý orgán a jakým způsobem lze léčit. To je, který typ léčby je nejvhodnější. Radixová medicína pracuje s bachovými esencemi, které jsou účinné v oblasti emocí, dále s aurou somou, to je léčení barvami a samozřejmě léčba homeopatiky. Tento systém léčby je jedinečný pro každého, nelze jej aplikovat pro jinou osobu. Jsou to tak zvané léky na míru.

Mechanická poškození

Jsou zlomeniny, podvrtnutí, přetažené a unavené svaly, vytočená žebra, obratle, atd.

Je třeba je spravit mechanicky a poskytnout čas na doléčení. Musím připomenout, jak důležitá a přehlížená fáze je dokonalé doléčení po úrazu. To znamená při rekonvalescenci cvičit tak dlouho, až dojde k úplnému odstranění následků úrazu a to i na vyšších úrovních. Mnoho lidí právě tuto fázi nepokládá za důležitou a potom třeba i po mnoha letech se následky nezhojeného úrazu ozvou znovu. Stejně naléhavé je nalézt duchovní, myšlenkovou a emocionální příčinu úrazu a učinit ve svém životě takové opatření, aby se příčina odstranila. Jinak se může zopakovat.

Spoušťové body - trigger points

Teprve na konci minulého století si začali lidé uvědomovat, že zdrojem bolesti mohou být ztuhlá místa ve svalech. Jsou zdrojem bolesti, ochablosti, omezení pohybu a dalších potíží.

Ztuhlá místa ve svalech si můžeme nahmatat, jeví se jako malé nebo větší boule, jindy mají tvar snopce. Ve svalech je třeba je nalézt a rozmasírovat, rozpustit. Dojde k uvolnění bolesti. Ošidnost spočívá v tom, že body jsou jinde, nežli pociťujeme bolest. Místa jsou ale dnes již dobře zmapovaná a zakoupením knihy nebo mapy si můžeme sami pomáhat. Po rozpuštění skřípnutého svalu musí následovat cvičení, protažení svalu a jeho uvolnění, nejlépe teplým a vlhkým obkladem.

Jizvy

Úraz či operaci prožíváme jako trauma. Dokážeme li se na psychoemoční rovině smířit se situací proč jsme byli operováni či proč jsme přišli k úrazu, jizva splyne s okolní tkání, rozpustí se. Událost je tak srovnaná.

Jiný případ ale je, když podvědomě odmítáme přijmout tuto situaci. Odmítáme přijmout, co nám sděluje. Potom jizva dále žije v našem těle a přináší potíže. Od fyzických - zanícení, srůsty, táhne, bolí při změně počasí,tvoří zatvrdliny, tvoří hradbu v toku lymfy a energie. Zjizvené místo obtékají a to se stává mrtvým. Pomáhá masáž, různé oštipování, vytahování, pohyb.

Operační či úrazová traumata je nutné zpracovat v emocích. Smířit se. Je nutné je také zvládnout rozumově. To může trvat i mnoho let. Jizvy nahmatáme také v různých mikrosystémech na ruce, chodidle, na reflexních zónách. Tam jsou také jejich masáže nejméně bolestivé a více účinné.

Nezvládnutá traumata způsobují pohybové potíže, zástavy lymfy a tím i zástavy očisty těla od škodlivin. Jizva v sobě uchovává příkoří, bolest, zlost, lítost, které člověk prožívá. Tyto emoce v těle žijí a otravují život. Ubírají životní sílu, oslabují aktivitu, radost, spokojenost. Zvláště citlivé jsou poporodní jizvy, jizvy po znásilnění, císařském řezu. Mohou přinést problémy se sexualitou, strachem, ztrátou důvěry. Potíže mohou přecházet na potomky. U mužů se projevuje zbytnění prostaty.


Špatné dýchání

Velmi mnoho lidí neumí dýchat. Jejich dech je plytký, krátký, nepravidelný, zbytečně rychlý. Přitom správné dýchání je velmi důležité. Dech je především očistný, okysličuje krev, která rozvádí v těle životní sílu, upevňuje sebevědomí. Není li krev správně okysličena, očištěna, je vlastně otrávená. Způsobuje bolesti hlavy, nepohodu, únavu, napětí, nervozitu, vyvolává stresy. Člověk je v přirozenosti spojen s přírodou a ta mu poskytuje čistý a voňavý vzduch. Dnešní doba nás v tomto velmi silně omezuje, kromě technických zplodin které dýcháme, se v poslední době objevil nový fenomén, kontejnerové stavby. Mnoho lidí tráví pracovní dobu pod zářivkami, bez oken, vzduch je proháněn přes ventilátory. Přirozený je pobyt na slunci, u otevřeného okna, v zeleni. Jedině tak si můžeme uchovat zdraví a čistou mysl.

Jóga nás učí jak správně dýchat. Máme dech břišní neboli spodní, který je velmi potřebný zvláště pro ženy. Dýcháme li do břicha, břišní orgány se okysličují a zůstávají funkční a zdravé. Dýcháme li do břicha, propojujeme se zároveň se zemí, jsme tak zvaně ukotveni, což znamená, že víme ve správnou chvíli jak máme jednat, co musíme udělat. Opačně pak ztrácíme racionální vidění, propadáme iluzím, očekávání, žijeme v chaosu. Střední dech posiluje srdce a zvyšuje kapacitu plic. Dechová nedostatečnost tento oběhový systém poškozuje. Středním dechem rozšiřujeme hrudní koš a automaticky se nám nadzvedávají ruce připravené k objetí. Střední dech prohlubuje pocity lásky, oddanosti, družnosti, posiluje touhu pomáhat a chránit. člověk, který vidí svět skrze své srdce, je dobrý člověk. Horní, neboli podkličkový dech, je nutný pro činnost horních plicních laloků. Špatným prodýcháváním je můžeme postupně vyřazovat z činnosti. Správným horním dýcháním okysličujeme mozek. Mít chladnou hlavu a teplé srdce patří k těm nejvyšším ctnostem. Správným horním dýcháním cítíme, že se spojujeme s kosmickou energií. Lidové přísloví o vtipném člověku říká "má pod čepicí". Když dobře dýcháme, andělé nám mohou pod čepici vsunout dobré nápady, správná řešení, východiska.


K dýchacím orgánům patří také čich. Vyvolává v nás libé nebo nelibé pocity, působí na emoční hladině. Čistý voňavý vzduch uvolňuje, činí nás radostnými, duchovně povznáší. Těžký, vydýchaný, zkažený vzduch naopak. Lidé s oslabeným čichem prožili emoční trauma.

Akupunkturní dráhy

Čínská medicína léčí na meridiánech, to jsou energetické dráhy v těle. Jsou li průchodné a vyrovnané, přináší zdraví. Nemoc způsobuje blokace na dráze a je třeba ji odstranit pomocí aktivace akupunkturních bodů. Ta se provádí jehlami, tlakem prstů, nebo v systému su jock se pokládají na akupunkturní body semena, která jsou rovněž velmi účinná.

Meridiánů je dvanáct a pracují ve dvojicích. Dutý orgán je jangový a plný jinový. Musí spolu být v harmonii. Nedostatečnost nebo přeplněnost dráhy způsobuje nemoc.

Dráha močového měchýře a ledvin

Funkční a zdravé ledviny obdarovávají vitalitou, zdravím. Jejich kolaps znamená smrt. Zdraví a síla ledvin je vrozená, v životě ji nelze posilovat, pouze oslabovat. V ledvinách končí a rozpouští se všechny choroby. Proto každá nedoléčená chřipka či jiné oslabení oslabuje zároveň ledviny. Lidé s oslabenými ledvinami jsou plačtiví, smutní, bez chuti do života. Trpí otoky kolen a kotníků, mají studené ruce a nohy. Jsou zimomřiví. V ledvinách je málo energie.

Na dráze močového měchýře a ledvin se projevují tyto potíže:

chronické nemoci, slabost, studené ruce a nohy, otoky, nedostatečný pohlavní pud, ztuhlost v dolní části zad, poškození plotének v bederní páteři, ischias a ústřel, záněty močového měchýře, problémy s ledvinami, zvětšená prostata, hučení v uších, tinitus, předčasné padání vlasů, slabé, křehké kosti, problémy se zuby, odpor k chladu.

Dráha jater a žlučníku

Játra v těle jsou velkou laboratoří na čištění krve. Když je zatěžujeme nevhodnou stravou, nočním jídlem, alkoholem, ztěžujeme jim jejich práci. Játra pracují hlavně v noci, když spíme. Musí pročistit všechno, co jsme jim během dne nastřádali. Poruchu na játrech signalizuje bolest kyčlí, poruchy očí, nepružné šlachy. Oslabená játra způsobují nerozhodnost.

Když nás bolí žlučník, potlačujeme vztek, agresivitu. Máme migrény. Je li bolest hlavy tupá, pochází od močového měchýře. Je li pichlavá a ostrá, od žlučníku. Migréna přichází rychle a rychle odezní.

Na dráze jater a žlučníku se projevují tyto potíže:

bolesti hlavy, migréna, napětí v ramenou a šíji, chronické přetažení, kloubní problémy a artróza, premenstruační syndrom, deprese, problémy s očima, alergické kožní reakce,

bolesti trojklanného nervu a jiné neuralgie.

Dráha srdce a tenkého střeva

Mladí lidé jsou rádi spolu. Smějí se, mají radost ze života, podnikají společné výlety, chodí tancovat, navštěvují se. Staří lidé žijí v osamění, jsou plačtiví, smutní, už nic nepodnikají, ztratili zájem. Tak se projevuje naplněná dráha srdce u mladých a prázdná, nedostatečná u starých.

Jaké obtíže přináší nedostatečnost:

vysoký krevní tlak, oběhové a srdeční potíže, poruchy spánku s neklidem, poruchy paměti a řeči, trávicí obtíže jako nadýmání a průjmy, maniodepresivní rozlady.

Co můžeme udělat pro své zdravé srdce? Vzdáme se škodlivých návyků, budeme cvičit, tancovat, chodit do přírody, plavat. Těšit se z malých radostí, usmívat se, hovořit a navštěvovat se s přáteli.

Meridián tenkého střeva ovládá náš nervový systém. Je zde velmi důležitý výběr toho, co potřebujeme udělat a co je zbytečné, nepotřebné nebo patří někomu jinému. Dobré a silné nervy dělají člověka pohodového, se kterým se každý rád setkává.

Dráha sleziny, slinivky a žaludku

Uprostřed našeho těla je pupeční šňůra k životu v tomto těle. Všechna východní bojová umění se vztahují k tomuto bodu a pokoušejí se získat oporu a stabilitu v silném hara, je to bod, který leží dva prsty pod pupkem. Tento bod na meridiánu žíly početí se nazývá tan - tchien neboli "oceán energie".)

Dráha sleziny a žaludku se váže k zemní energii. Lidé s množstvím zemní energie se rádi rozdávají. Tím vytvářejí důvěru a uvolněnou schopnost brát život takový, jaký právě je. Jestliže však není energie země v rovnováze, vzniká z přirozené předvídavosti tíživá starost, odrážející se v žaludku. Neustálé přemýšlení vede k roztržitosti a těžkomyslnosti, někdy i k zatvrzelosti, strnulosti, nehybnosti a ztrátě orientace. Obava, že není dost dobrý, vyvádí zemského člověka z rovnováhy.

Masáž tohoto meridiánu pomáhá při zmatku a nejistotě najít znovu půdu pod nohama. Uzemňuje a posiluje náš střed, hara. Změkčuje a uvolňuje.

Na dráze sleziny, slinivky a žaludku se projevují tyto obtíže:

poruchy trávení, nadýmání, průjem, pálení žáhy, nadváha, poruchy příjmu potravy, diabetes,

gastritida, menstruační potíže, chronická únava, poruchy soustředění a paměti.

Dráha plic a tlustého střeva

K této dráze patří prvek kov. V těle se manifestuje v plicích a tlustém střevě, jejichž úkolem je výměna energie s okolním světem a vytváření rovnováhy přijímáním a vydáváním. Základem tohoto prostého principu dávání a braní, roztahování a stahování, napínání a uvolňování je mocný univerzální zákon přiřazený kovu: je to rytmus vesmíru, který se odráží v nadechování a vydechování plic. Dech je čchi nebes. V něm se spojuje všechno se vším. Dýcháním plic máme přístup k vesmíru a nebeskému čchi obsaženému ve vzduchu.

Tlustým střevem se uzavírá proces trávení. Zde jde symbolicky o to, jak dovedeme do konce započaté, jak to necháme za sebou, a vytvoříme si odstup. Nemocný kov posiluje fanatismus, činí člověka závislého na dogmatech, ztrácí se radost.

Druhy obtíží na dráze plic a tlustého střeva:

slabé plíce, dechové potíže, kašel a astma, chronická zácpa, náchylnost k rýmě a nachlazení, kožní choroby a alergie, zvláště na prach a zvířecí chlupy, závislost na kouření.

Dráha perikardu a tří ohňů

Perikard neboli osrdečník vnímá čínská medicína jako energetické centrum, které je umístěno v mozku, centru vyššího myšlení, svázaného s Univerzem. U většiny lidí není probuzeno, spí. V duchovním těle vládne uprostřed hrudi duchovní srdce. Je zde oblast nejvyššího žáru. Meridiány perikardu a tří ohňů harmonizují pravo - levou část těla a odpovídají za komunikaci mezi orgány. Zodpovídají za energetiku jedince.

Jin a jang duševních poruch

Jin jangové energie musí být v rovnováze. Černo bílá monáda. Pokud převažuje jedna strana nad druhou, dochází k nerovnováze, která se projevuje v psychice a může dojít až k onemocnění.


Jinoví lidé jsou klidní, pasivní, neprůbojní, rádi vyčkávají jak záležitosti dopadnou. Přemíru jinu způsobují potraviny:

Nadměrné pojídání bílého rafinovaného cukru, medu, umělých sladidel, ovoce, ovocných šťáv, chemických látek, drog, léků, alkoholu, ostrého koření, mléčných výrobků, tropického ovoce a zeleniny a příliš mnoho tekutin.

1. stupeň Duševní únava projevující se stálým si stěžováním na něco, postupná ztráta jasného úsudku v myšlení a chování.
2. stupeň Pocity melancholie, ztráta ctižádosti a sebedůvěry, počíná zapomětlivost, horší se paměť.
3. stupeň Citová podrážděnost a strach, převážně depresivní a obranné ladění.
4. stupeň Podezřívavost a skepse, mylné domněnky a předsudky, interpretace, obecně ustupující přístup.
5. stupeň Diskriminace a předsudky, založené na komplexu méněcennosti.
6. stupeň Ztráta sebedisciplíny, chaotické myšlení a přístupu k věcem, schizofrenie.
7. stupeň Jin arogance - naprostá neschopnost se přizpůsobit okolí,uzavírá se do své ulity mylných domněnek.

Jangoví lidé jsou výbojní, expandují, ovládají druhé, mají mnoho energie. Jangovou energii zesilují tyto potraviny.

Nadměrné pojídání masa a živočišného jídla, potravin, příliš mnoho soli a slaných jídel, příliš mnoho dlouho pečených jídel, spálená jídla, nedostatek vody a tekutin, mnoho slaných sýrů či tvarohů.

1. stupeň Duševní únava projevující se častou změnou úsudku a postupnou ztrátou vyhraněné tendence, směru v myšlení a přístupu k věcem.
2. stupeň Začátek rigidity, postupně se vyvíjí tvrdohlavost a stálý důraz na nepodstatné věci.
3. stupeň Vzrušivost a vznětlivost, převážně nespokojené a útočné ladění.
4. stupeň Konceptualizování, vytváření "ismů", projevující se mylné iluze v různých oblastech.
5. stupeň Diskriminace a předsudky založené na komplexu nadřazenosti.
6. stupeň Egocentrické myšlení a přístup k věcem, zužující se indoktrinace.
7. stupeň Jang arogance- naprostá neschopnost přijmout ostatní, vynucuje si nadvládu nad ostatními, sebeospravedlňující.

Pien - Čchiou ( 145 - 85 př.Kr ) - 6 druhů lidí, které nelze léčit

1. Pyšní a svéhlavci, s nimiž není možná rozumná řeč.
2. Chamtivci, kteří při honbě za penězi zanedbávají své tělo.
3. Lidé. kteří se nechtějí zříci rozmařilého života.
4. Nemocní, u nichž se smísil jin a jang, ženský a mužský princip, takže čchi nemůže dál vykonávat příslušné funkce.
5. Nemocné v tak chatrném stavu tělesném, že už nejsou schopni přijmout lék.
6. Ti, kteří důvěřují fušerům a mastičkářům více než lékařům.