Via Lucis Alternativa - celostní medicínaNázory a ohlasy

Lidé, kteří mají problémy se zády, se rádi obklopují starými předměty, které z nich odebírají energii. Potřebují tyto předměty odstranit ze svého prostředí a nahradit momentálně užitečnými a potřebnými. Zbavovat se trvale všeho nepotřebného. To znamená, také měnit své zakořeněné návyky, způsob vyjadřování a myšlení. Tímto se vyprázdní prostor v bytě, v srdci a mysli pro příjem nových, jemnějších způsobů životního stylu.

Naše těla jsou zanesena odpadem vyprodukovaným naší myslí, vzpomínkami, touhou po změně, která je ale nekonstruktivní a proto neúčinná. Chceme li něco změnit, musíme začít odstraněním dosud platných iluzí a představ.

 

Jak ale poznáme iluzi a nepotřebnou představu od té užitečné?

 

Nejlépe tak, že si prověříme platnost toho, v co věříme, se současnými trendy. Konfrontace může přinést první výběr.

Dále využijeme mládeže ve svém okolí. Pokud má o nás a naše názory účinný zájem a vyhledává nás, jsou naše myšlenky a představy stále živé. Pokud se tváří zdvořile či odtažitě, jsme ve stavu zanikající kultury, která svým zánikem pohlcuje i nás. To nám působí bolest, nemoc a trápení.

Třetím činitelem je přechod do jiného vibračního systému, který je živý v každém člověku. Aktivuje se v meditaci a tam se také nejvíce projeví jeho žádoucí účinky. Dnes má každý možnost navázat spojení se svým andělem nebo spřátelenou duchovní bytostí, která každého člověka provází. Toto spojení se děje buď ve spánku skrze sny, polospánku nebo každé klidové situaci. Klidová situace navozuje velmi vzácné okamžiky spojení všech těl a tím se léčení neduhů stává čistým a dokonalým. Tento způsob léčby je přístupný každému, kdo o to v tiché modlitbě večer před spaním svého anděla požádá. Dokážeme li přijmout jeho rady, jsme připraveni k vyléčení.